ARNO Alutaguse haridusteenuste haldamise infosüsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Abi


Lapsevanemale


Infoks lasteaiakoha taotlejaleLasteaiakohtade taotlemine ning lasteaiast väljaarvamise avalduste ja taotluste menetlemine toimub Alutaguse valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO https://arno.alutagusevald.ee/

Alutaguse vallas on 3 koolieelset lasteasutust:
1. Mäetaguse Lasteaed Tõruke
2. Iisaku Lasteaed Kurekell Iisaku maja, Iisaku Lasteaed Kurekell Tudulinna maja
3. Illuka Kool


Alutaguse valla koolieelses lasteasutuses on õigus saada koht lapsel:

 • kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;

 • kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas.


Lasteaeda võetakse vastu Alutaguse valla haldusterritooriumil alaliselt elav pooleteise- kuni seitsmeaastane laps, kui tema ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald.
Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Alutaguse valla haldusterritooriumi.
Õigus lasteaia koha taotlemise avalduse esitamiseks tekib lapsevanemal kohe pärast lapse sünni registreerimist.
Vajalikud sammud

 • Sisenege ID-kaardi abil ARNO keskkonda https://arno.alutagusevald.ee/

 • Esimesel sisenemisel sisestage palun oma kontaktandmed ( e-posti aadress kui ka telefoninumber), et saaksime Teid vajadusel teavitada;

 • Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Lasteaiakoha taotlus";

 • Täitke ja esitage taotlus;

 • Taotlust võib igal ajal muuta;

 • Kohapakkumiste kohta tuleb automaatne teavitus;


Märkused taotluse vormi osas:

 • Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, millal soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 6 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib Teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise.

 • Teil on võimalik valida 3 eelistatud lasteaeda.

 • Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.

 • Alutaguse valla kooleelsete lasteasutuste õppekeeleks on eesti keel


Täiendav info: tel +372 3366911; +372 58552996 Kairi Hõbemeri
E-post: kairi.hobemeri@alutagusevald.ee


Õigusaktid
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 
Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes
PIKSEL